GPHS Team

Teachers & Management Staff

Chhatra Mani Rai

Chhatra Mani Rai

Principal /Founder

Kala Rai

Kala Rai

Director/Admin

 Bhan Dev Kapadi

Bhan Dev Kapadi

Deputy Principal

Purna Devi Lama

Purna Devi Lama

Finance Officer

Bhim Raj Rai

Bhim Raj Rai

Hostel Manager

Tej Bahadur Katuwal

Tej Bahadur Katuwal

Faculty: Coordinator/Hod-Nepali

Bimala Younghang

Bimala Younghang

Faculty: ECD Coordinator

Tika Rai

Tika Rai

Faculty: Admin/Office Assistant

Rajendra Gaihre

Rajendra Gaihre

Faculty: Mathematics

Rabindra Mahatra

Rabindra Mahatra

Faculty:English

Narayan Budhathoki

Narayan Budhathoki

Faculty: ECA Coordinator

Krishna Chapagain

Krishna Chapagain

Faculty: Spiritual Awakener

Arbin Rai

Arbin Rai

Faculty:Mathematics

Kapil Mahotra

Kapil Mahotra

Faculty:English

Rohan Majhi

Rohan Majhi

Faculty: ICT /Computer Teacher

Milan Malla

Milan Malla

Faculty: Science

Kismat Rasaily

Kismat Rasaily

Faculty:Teacher

Samjhana Gautam

Samjhana Gautam

Faculty: Basic Level Coordinator

Sumina Rai

Sumina Rai

Faculty: Accountant/Admin Staff

Kusum Pokhrel

Kusum Pokhrel

Faculty: Teacher

Rebika Rai

Rebika Rai

Faculty: Primary Teacher

Rina Rai

Rina Rai

Faculty: Secondary Teacher

Dawa Yangjen Sherpa

Dawa Yangjen Sherpa

Faculty: Primary Teacher

Kalpana Ghimire

Kalpana Ghimire

Faculty: Primary Teacher

Sarmila Budhathoki

Sarmila Budhathoki

Faculty: Primary Teacher

Anjana Chimouriya

Anjana Chimouriya

Faculty: Teacher

Sabnam Nepal

Sabnam Nepal

Faculty: ECD Teacher

Radha Pandey

Radha Pandey

Faculty: Teacher

Babita Khatiwada

Babita Khatiwada

Faculty: ECD Teacher

Maiya Khadka

Maiya Khadka

Faculty: ECD Teacher

Punam Kumari Mahto

Punam Kumari Mahto

Faculty: Primary Teacher

Bishnu Shrestha

Bishnu Shrestha

Department: Security

Susmita Dhital

Susmita Dhital

Department: Ancillary Staff

Sarita Rai

Sarita Rai

Department: Ancillary Staff

Bir Bd. Karki

Bir Bd. Karki

Department: Kitchen-Chef

Tika B.K

Tika B.K

Ancillary Staff

Chandra Magar

Chandra Magar

Department: Transportation-Driver

Kumari Karki

Kumari Karki

Department: Ancillary Staff