Blog

World Day Against Human Trafficking!

World Day Against Human Trafficking!

Human trafficking is the unlawful act of transporting or coercing people in order to benefit from their work or service, typically in the form of...

“World Hepatitis Day”

“World Hepatitis Day”

World Hepatitis Day is a significant day observed annually on 28th of July to raise awareness and commemorate moment on the reflection of our...

गुरु महिमा

गुरु महिमा

गुरु महिमा अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लम्काउने महान् गुरु गुरुको योगदान र उच्च विचारले भयो हाम्रो पढाइको सुरु हाम्रो अभिभावक झैँ हाम्रो उज्जवल...

अभागी प्रकृति

अभागी प्रकृति

तिमी त जन्म जननी हुर्कायौ धेरै सन्तान, सबैलाई चाहिने महत्वपूर्ण तत्व, निशुल्का नै प्रदान गर्छयौ मानव जस्तो लोभी छैनौ तिमी न त केही कुराको घमण्ड छ...