Blog

कोरोना

कोरोना

न रोक्यो तिमीलाई कुनै पदले, न बाँध्यो तिमीलाई कुनै अख्तियारले न छेक्यो तिमीलाई कुनै नाकाले, न मार्यो तिमीलाई कुनै हतियारले न छुट्ट्यायौ तिमीले उच्च...

Copy link
Powered by Social Snap